Ungdomscoaching - bedre for barnet ditt

 

Ungdom kan oppleve større mestring, bedre selvkontroll, bedre selvbilde og en etablere en sterkere mening og retning, etter en coachingprosess. En slik prosess kan gi ungdommen bedre selvinnsikt og hjelper til å forstå seg selv og sine reaksjoner bedre, slik at det blir lettere å ta gode valg. Noen ganger kan det å prioritere, velge bort noe til fordel for noe annet, være viktig. Ungdommen kan bli mer bevisst på sin innflytelse på eget og andres liv og hva han/hun trenger å ta ansvar for å gjøre, for å ha det bra.

Jeg vil så gjerne hun skal ha det bra!

Ungdomstiden er en krevende tid, - både for tenåringen selv og foreldrene. Det skjer mange store fysiologiske endringer i kroppen, som gjør at hele systemet blir satt i en slags reset-posisjon. Hormoner dannes, kroppen utvikles og hjernen er fullstendig under ombygging. Det er ikke lett!

 

I tillegg setter samfunnet i dag store krav til vellykkethet, utseende, kropp, utdanning, sosial status i venneflokken osv - og ofte setter vi foreldre for små krav i forhold til andre områder i livet. Resultatet blir en ubalanse.

 

På toppen av dette skjer jo livet rundt oss hele tiden. Noen ganger skjer det mer enn det pleier, f. eks. når vi opplever tunge ting som skilsmisse, tap, sykdom og lignende.

Jeg forstår ham ikke i det hele tatt!

Barna er det fineste vi har og vi vil så gjerne at de skal ha det bra. Som oftest har de fint, trives i livet, har gode venner, klarer seg greit på skolen, oppfører seg for det meste ok og kommuniserer godt nok med oss foreldre. Da har vi det gjerne bra, vi også. - Men, slik er det ikke alltid. Mange opplever at barna forandrer seg veldig i ungdomstiden og ting går ikke alltid så lett som før. Det er også vanlig, og mye vanligere enn vi tror.

 

Dette kan arte seg som skoletretthet og fallende skoleprestasjoner, mobbing, lav selvfølelse, prestasjonsangst, krangling, kjefting og banning, liten innsats hjemme, data og spill som tar overhånd, isolasjon / sosial tilbaketrekking, usunt kroppsbilde, "dårlige" venner, steroider, alkohol eller rus for å nevne noe.

Da kan det være fint å få litt støtte og hjelp, for å bidra til å snu skuta.

Det kunne vært fint med litt hjelp ...

Det er ikke gjort på en-to-tre å snu dette, nettopp fordi de er ungdommer og så mye skjer i dem og rundt dem. De er i en utforskingsfase i livet, og skal finne ut hvem de er, hva de mener og hva de står for - ja, de er fullt opptatt med å "bygge" den de mener de er. Eller tror de er. Eller vil være.

 

Det er her det ofte kan være på sin plass med litt hjelp. En coachingprosess hjelper og støtter dem i akkurat dette. - Eller kan hjelpe dem i å ta ansvar, prioritere, velge bort og legge til - lage en "ny" plan for hverdagen. Det er ikke alltid det er de store justeringene som skal til.

 

Er dette noe du tenker at din tenåring kunne ha lyst til og trenge, så ta gjerne kontakt med meg.

 

Husk! En coachingprosess fungerer kun om ungdommen selv vil, da den som går til coaching må være åpen og villig til å jobbe med seg selv. Dersom du eller dere er usikker på dette, kan en gratis forhåndssamtale (20-30 min.) hos meg være et greit sted å starte, for å finne ut av dette.

 

24/7-bygget, Helseavdelingen, 4. etg. 

Spannavegen 152, 5535 Haugesund

DET HANDLER OM DEG

FØLG MEG HER:

  • Facebook App Icon
  • Instagram Social Icon

© 2014  by MerMedia