Få medarbeiderne til å ro i samme retning

Her tenker jeg at du utdyper de enkelte coaching-områdene som gjelder enkeltmennesket. Her kan du ha tekst i punkter og løpende tekst, og velge om du vil illustrere et punkt med bilde, eller heller ha en løpende tekst.

 

Ser for meg at det da blir en slik side for hver av de "gule blokkene" under "coaching" Hva tror du?

 

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are. 

Er lagfølelsen på plass?

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are. Tip: Add your own image by double clicking the image and clicking Change Image.

Behov for endring og omstilling

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are. Tip: Add your own image by double clicking the image and clicking Change Image.

Bedre for bedriften din

 

Mange opplever større mestring, livskvalitet, samarbeid og hverdagsglede etter å ha gjennomført en coachingprosess. Denne gjør at du får større innsikt i deg selv og kan ta kloke grep. Du blir mer bevisst dine egne mønstre – både de som hjelper deg og de som hindrer deg. Du blir mer bevisst på din egen innflytelse på eget og andres liv og hva DU trenger å gjøre for å ha det godt.

24/7-bygget, Helseavdelingen, 4. etg. 

Spannavegen 152, 5535 Haugesund

DET HANDLER OM DEG

FØLG MEG HER:

  • Facebook App Icon
  • Instagram Social Icon

© 2014  by MerMedia