Hva er viktig for deg - og hvorfor?

 

For å være motivert må du vite akkurat hva som er viktig for deg og hvorfor det er så viktig. Dette kommer dypt innenfra.

 

Kommer motivasjonen din utenfra, dvs. er styrt av ytre omstendigheter, andre menneskers ønsker og behov og lignende vil ikke motivasjonen bli så sterk.  Du må også vite hva som stopper og hindrer deg i hverdagen og hvordan du skal motvirke dette.

 

Hos meg jobber vi med motivasjonen ved å lage DIN plan: Å sette konkrete mål og delmål, finne din egentlige indre drivkraft og dine reelle hindringer, og øve mentalt på tankeprosesser rundt både drivkraft og hindringer, slik at motivasjonen din blir dypest mulig forankret. 

Er motivasjon nok?

 

Det er ikke slik at du først må bli motivert for å begynne, og når du så er i gang går alt av seg selv. Hva så med den dagen du ikke er motivert?

 

Jeg opplever at mange bruker manglende motivasjon som en unnskyldning for ikke å ta tak, eller å fullføre. Da står de i veien for seg selv og blir sin egen aller største hindring. Effekten av motivasjon alene kan være overdrevet. Selvdisiplin og viljestyrke er egenskaper som hører sammen med motivasjon.

 

Du må faktisk bestemme deg, og kanskje begynne med selvdisiplin og viljestyrke. Etter at du er kommet i gang og oppnår fremgang, vil du også bli motivert av akkurat det. En naturlig veksling mellom motivasjon og selvdisiplin vil forsterke din innsats og dermed dine resultater.

De tunge dagene kommer - hva da?

 

Utfordringen blir å komme i gang. Å begynne - og å fortsette på de tunge dagene. Da er det at din plan og din drivkraft virkelig blir prøvd, - og kommer til sin rett! Det er dette som da vil drive deg videre så du oppnår det som er så viktig for deg.

 

Det blir som på skytebanen: Du må være fokusert og vite hvor ditt mål er. Hvor stort målet er, hvorfor det er viktig for deg å treffe akkurat det målet, hva du må tenke på og gjøre underveis - og så fokusert skyte mot akkurat det målet.

 

Når du ikke en gang er sikker på hva som er ditt mål, hvor stort det er eller om det i det hele tatt egentlig er så viktig å treffe for deg… - kanskje ville du egentlig heller gjort noe annet…  - da vil du i utgangspunktet være ganske umotivert for å i det hele tatt skyte. Du blir ufokusert og skyter vilt rundt deg i håp om å i alle fall treffe en eller annen av målskivene. - Det er oppskriften på å mislykkes.

 

Vil du ha hjelp til å komme i gang - og til å fortsette? Ta kontakt med meg og jeg vil gjøre det jeg kan for å hjelpe deg.

Bedre for motivasjonen

 

Hva skal til for å motivere deg? Og hva skal til for at du skal holde på motivasjonen? Motivasjon er viktig for at du skal klare å nå de mål du setter deg, men er det alt som skal til, eller er det andre viktige momenter som er vel så viktige for at du skal lykkes på veien?