Jeg trives ikke så godt nå ...

Å oppleve samarbeidsproblemer med andre kan være veldig vondt. Kanskje føler du at du prøver og prøver, men når ikke inn?

 

Eller du føler deg oversett og lite forstått? Kanskje er det du som ikke tåler kollegaen din? Eller 15-åringen hjemme stenger helt av, og vil ikke snakke? - Uansett hvordan, så gjør det noe med deg.

 

Tristhet, sinne, irritasjon, usikkerhet og lavere selvbilde er alle følelsesmessige tilstander som kan oppstå som følge av dårlig kommunikasjon og samarbeidsproblemer.

 

Det kan også skape store bølger og negative konsekvenser på arbeidsplassen og i familien.

Men det er jo ikke min feil..!

Det er lett å tenke: "- Men det er jo ikke JEG som er problemet!?"

 

Det kan veldig godt være, men for DEG er det vel et problem at samarbeidet ikke er bra?

Hvis du opplever det som et problem, har du på en eller annen måte eierskap i problemet.

Da MÅ du begynne med deg selv!

 

Ringvirkningene av å jobbe med dette kan bli store på dine omgivelser, og føre til positive forandringer i deg og rundt deg. Det letteste i verden er å plassere skylden utenfor oss selv.

Når vi begynner å ta ansvar for hvordan vi føler oss sammen med andre, skjer det noe mellom oss.

 

Kanskje blir du tydeligere og mer grensesettende, inngir mer respekt? Kanskje blir du mer ydmyk? Uansett vil alltid en endring i deg føre til en endring i samspillet mellom deg og andre.

Det går bedre nå. 

En god coachingprosess gir deg bedre innsikt i deg selv:  - Dine automatiske handlinger og reaksjoner og din verbale og non-verbale kommunikasjon med andre. Det medfører at du også forstår og ser dem rundt deg klarere, og gir deg selv et bedre grunnlag for, - og evne til å kommunisere og samarbeide på en god måte.

 

Å samtidig lære nyttige verktøy og hjelpemidler for god kommunikasjon, er også verdifullt for fremtidige samarbeidsrelasjoner. Er det viktig for deg at kommunikasjon og samarbeid innad i familien, med partneren, i vennegjengen eller på jobben blir bedre? - Da må du begynne det eneste stedet du KAN begynne: Med deg selv. En coachingprosess er en veldig god start.

Vil du vite mer om hva jeg kan bidra

med i din situasjon? 

Ta kontakt med meg, så tar vi en prat.

 

Bedre for samarbeidet

 

Når du kommuniserer og samarbeider godt, øker du muligheten for å lykkes med det som er viktig for deg. Det påvirker din trivsel, selvrespekt og hverdagsglede både i forhold til deg selv, familien og arbeidet. Dine relasjoner til andre betyr svært mye for hvordan du oppfatter deg selv og verden rundt deg. - Og hvordan de oppfatter deg.

24/7-bygget, Helseavdelingen, 4. etg. 

Spannavegen 152, 5535 Haugesund

DET HANDLER OM DEG

FØLG MEG HER:

  • Facebook App Icon
  • Instagram Social Icon

© 2014  by MerMedia