Hvor gikk det galt?

Det kan være mange grunner til at samliv eller familieliv har gått i stå og det er smertefullt å oppleve at en glir fra hverandre, eller at samspill og kommunikasjon i familien eller med barna ikke lengre er slik det bør være.

 

Kanskje preges hverdagen av stress og travle dager, små barn som ikke sover, skolebarn som skal kjøres hit og dit, ungdommer som kjefter og utagerer, skolevansker, rus, kronisk sykdom eller sorg over noen som ble borte?

 

Kanskje har mor eller far truffet en annen, begynt i ny jobb, opplever utfordringer i jobben - eller er så sliten og lei av alt at hun eller han sier de ikke orker mer?

Noen ganger kan en arbeidsfordeling som ikke fungerer, være nok til at det topper seg. Det kan være så utrolig mye som utløser uro. Vi er alle unike og bærer med oss vår egen måte å se verden på. Det å jobbe med deg selv i en coachingprosess kan være som å ta på seg sjumilsstøvler og komme deg mye raskere til målet. Men det krever at du våger å hoppe…

Hvordan ønsker jeg at det skal være,
og hva er jeg villig til å gjøre?

Prosessen kan hjelpe deg til å se med nye øyne på dine egne tanker, dine handlingsmønstre, dine automatiske reaksjoner og hvilke valg du faktisk har - og det kan ofte være nok til å snu skuta. I tillegg kan det endre måten du tenker på i andre livssituasjoner. Det vil uansett høyst sannsynlig endre måten du tenker på når det gjelder utfordringene dine, og forhåpentlig også hvordan du føler deg og hva du velger å gjøre - og ikke gjøre. Din forandring påvirker også omgivelsene dine i stor grad, og kan sette i gang positive prosesser for hele familien.

 

Er dette noe du kjenner deg igjen i og har lyst til å endre?

 

Jeg anbefaler deg en coachingprosess over et avklart tidsrom, der du får satt lys på disse tingene og på deg selv over tid, slik at du blir bedre i stand til å håndtere samlivet og familiesituasjonen. Dersom også partneren din ønsker en prosess for å bidra til å styrke samlivet og familielivet, er han eller hun selvsagt velkommen til det. Da anbefaler jeg samtaler både enkeltvis og parvis, med dere begge. Noen gode teknikker der dere jobber med å styrke parforholdet, kan også være lurt å prøve ut.

Vi går fra hverandre. Hva gjør vi nå?

Noen ganger kan det være en for stor jobb å fikse et samliv som er gått i stå.  Da hender det at det ender det i samlivsbrudd. Noen ganger er det rett å bryte opp, å gi slipp på hverandre. Barna er gjerne dem som taper mest på dette. Da er det viktig at dere som voksne håndterer situasjonen på en god måte, for barna sin del. Det vil si å samarbeide til barnas beste og sette barna "i førersetet."

 

Det kan være både smertefullt og vanskelig, - men fullt mulig! Mange samarbeider bedre hver for seg, enn sammen, og da kan barna også komme godt ut av denne situasjonen. Det kan både være godt og lurt å få litt hjelp og støtte underveis i denne prosessen. Samtaler på familievernkontor er obligatorisk. Likevel savner mange litt mer støtte på veien. Muligheten til å komme frisk og sterk gjennom- og ut av et samlivsbrudd øker om du ikke går helt "ned i kjelleren". Å styrke deg selv mentalt hos en utdannet coach, (eller andre hjelpeinstanser) underveis og etterpå, kan være en god investering.

 

Dersom dette er noe du eller dere ønsker

hjelp og støtte til, så ta kontakt for en prat.

Bedre for samlivet

 

Har du opplevd at kommunikasjonen i samlivet stopper opp? At dere ikke lytter til hverandre lenger, eller at fokuset over lengre tid har vært på helt andre ting enn parforholdet? Kanskje krever tøffe situasjoner i livet så mye av dere som par eller som familie, at dere har "mistet" noe viktig på veien? Dette kan dere gjøre noe med! Du kan i alle fall gjøre noe med din opplevelse av dette, og ditt bidrag til situasjonen. Kanskje er det ikke alltid så store justeringer som skal til for å komme på rett spor? 

24/7-bygget, Helseavdelingen, 4. etg. 

Spannavegen 152, 5535 Haugesund

DET HANDLER OM DEG

FØLG MEG HER:

  • Facebook App Icon
  • Instagram Social Icon

© 2014  by MerMedia