Det går nok over ...

 

Ser du alle valgene du faktisk har? Tar du aktivt tak i dem eller lar du skuta seile sin egen sjø

og håper på bedre vær? - Mange gjør bare det, -lukker øynene og håper det går over.

Det er ingen god strategi for å endre situasjonen.

 

Om den bedrer seg litt for en periode, vil du ofte oppleve at det oppstår igjen på et senere tidspunkt,- bare i en litt annen variant.

 

Når du velger å ikke ta tak, fortsetter du å være i komfortsonen (- ubehagelig, men velkjent), og du mister muligheten til å vokse, lære og endre. Det er ikke alltid det er de store tingene som skal til. I en coachingprosess vil de beste og aller viktigste endringene skje inne i DEG,

- men det kan få stor effekt på din innstilling,  dine følelser, dine valg, dine handlinger og dine omgivelser.

Dette kan jeg ikke ... -Hjelp!

 

Det å få endret jobb, stige i gradene, få nye utfordringer og større krav medfører bekreftelse, stolthet og glede, - men kan også medføre utrygghet og prestasjonsangst. Kanskje er dine nye oppgaver slik at du må tale i forsamlinger? Kanskje må du lede møter for potensielle kunder, for ledergruppa eller avdelingen? Dette er oppgaver mange synes er tøffe og krevende, og det kan oppleves som å kastes ut på dypt vann, uten å være svømmedyktig.

 

Det kan være god hjelp i å jobbe seg gjennom dette hos en coach, som kan støtte deg i utviklingsprosessen, utfordre deg og hjelpe deg i å komme videre.

 

Mange studenter opplever også prestasjonsangst i forbindelse med utdannelse og krav til seg selv og egen innsats. Er du en av dem? En god porsjon ærgjerrighet og innsats er flott! - men overdreven prestasjonsangst kan være svært hemmende for livsglede, resultater og psykisk helse. Å få satt tankene og oppgavene i rett perspektiv, kan være veldig lurt.

Hva skal jeg gjøre nå?

 

Har du vært i den samme jobben i mange år og kjenner at den ikke gir deg noe lengre?

Kanskje er du tvunget til å skifte jobb / karriere pga. sykdom eller nedskjæringer?

 

- Eller vet du ikke hva du vil "bli når du blir stor" ? Mange opplever at de vil eller må endre karriere, etter å ha tatt en utdanning og har vært i jobb i mange år. Hva da?

 

Å ha en uavhengig sparringspartner i denne situasjonen kan være veldig lurt. Det å få hjelp til å sortere hva som er viktig, hva man ønsker, hva som er realistisk, hva som er lurt - og ikke minst: Hva som er DIN styrke og DIN drivkraft, kan være avgjørende for å gjøre et riktig valg.

 

Om du ønsker støtte og hjelp i noe av dette, ta kontakt med meg. Se også "Bedre for samarbeidet".

Bedre på jobb

 

Opplever du at du ikke trives så godt i jobben lengre, eller ikke helt strekker til? Har du fått nye oppgaver som oppleves svært utfordrende, eller har du samarbeidsproblemer med en kollega? Er du lei og trenger forandring? Da er det viktig å ta grep. Det kan være mange årsaker til at vi opplever mistrivsel, kjedsomhet eller utrygghet på jobb. Noe kan vi gjøre noe med, noe ikke. Det du alltid kan gjøre noe med er hvordan du selv velger å forholde deg til situasjonen du er i og hvilke grep du tar - eller ikke tar. 

24/7-bygget, Helseavdelingen, 4. etg. 

Spannavegen 152, 5535 Haugesund

DET HANDLER OM DEG

FØLG MEG HER:

  • Facebook App Icon
  • Instagram Social Icon

© 2014  by MerMedia