Ledercoaching

Å være leder kan være en ensom jobb. Ledere kan ha god nytte av ledercoaching gjennom en upartisk samtalepartner. En å lufte tanker, ideer, utfordringer og oppgaver med. En sparring-partner som enklere kan se bedriften utenfra og bidra til at du videreutvikler deg som leder. 

Medarbeidercoaching

Mange medarbeidere har et stort og uutnyttet potensiale de kan behøve hjelp til å forløse. Ekstra støtte, oppbacking og motivasjon kan være svært viktig i krevende tider, og medarbeiderutvikling er i de aller fleste tilfeller et svært viktig og verdiskapende incentiv.

Endring og omstilling

De fleste bransjer gjennomgår i dag en mer eller mindre løpende omstillingsprosess i lys av konjunktursvingninger, endrede rammevilkår, endringer i markedet eller teknologisk utvikling - eller alt på en gang. Manglende endringsvilje kan bli lammende for virksomheten og grep må tas.

Teamutvikling

Teamet blir sjelden bedre enn det svakeste ledd, og det er heller ikke gunstig når noen til stadighet drar lasset for andre. Å forankre felles mål og resultater i hver og en i teamet kan være en utfordring, men også gi uante resultater som gir resultater langt ut over bunnlinjen.

Bedriftscoaching

 

I alle virksomheter oppstår det fra tid til annen utfordringer med arbeidsmiljø og motivasjon blant medarbeidere. Det kan være krevende konjunkturer og omstillingskrav som tærer på, eller større og mindre uenigheter mellom medarbeidere eller ledere. Bedriftscoaching kan være et riktig virkemiddel for å løse opp friksjoner eller til å få medarbeidere til å trekke i samme retning. Å dyrke gode relasjoner og felles visjoner kan fort vise seg å bli en av virksomhetens beste investeringer. Her er noen innspill.

Konflikthåndtering

Interne konflikter kan være lammende for enhver virksomhet. Enten det gjelder noen få eller flere, kan intern friksjon fungere som en tikkende bombe. Ta grep før det er for sent, og husk at en utenforstående aktør kan være tvingende nødvendig for å få nødvendig tillit i prosessen.

Kommunikasjon og samarbeid

Medarbeidere flest mener at kommunikasjonen internt alltid kan bli bedre. Ta temperaturen på egen organisasjon rundt felles forståelse, innsikt og samhandling mellom teamene og avdelingene og finn nye veier til å optimalisere driften.

Helse og miljø

Ofte vil et fokus på medarbeidernes helse,  trivsel og arbeidsmiljø være et viktig incitament for økt innsats og opplevelsen av å "bli sett". Tiltak rundt dette oppleves positivt og stimulerende og kan avdekke viktige tiltak som bør komme på plass - og før situasjoner tilspisser seg eller uhell skjer.

Kurs og foredrag

Hvorfor ikke arrangere en egen inspirasjonskveld eller kanskje et frokostmøte om det ellers er vanskelig å samle troppene på kveldstid? Skap et kick-off som bidrar til nye tanker, nye mål og ny giv på arbeidsplassen? Ta kontakt, så tilpasser jeg emnet til nettopp din virksomhet. Les mer

24/7-bygget, Helseavdelingen, 4. etg. 

Spannavegen 152, 5535 Haugesund

DET HANDLER OM DEG

FØLG MEG HER:

  • Facebook App Icon
  • Instagram Social Icon

© 2014  by MerMedia