top of page

Coaching

  • Vil du bli tryggere, tydeligere og stå sterkere i deg selv i utfordrende situasjoner?

  • Vil du bli bedre til å kommunisere og samarbeide med andre eller med noen du er glad i? 

  • Har du et ønske om å mestre bedre en utfordrende situasjon i familie, parforhold, omgangskrets, eller på jobb?

  • Kjenner du i all hemmelighet på utilstrekkelighet og usikkerhet, til tross for at du har en god utdanning og jobb?

  • Er du leder og trenger en sparringspartner å kaste ball med, slik at du trives bedre i lederrollen, kommuniserer godt og er en tydeligere leder?

    - Om noe av dette stemmer for deg, er du typisk en av dem jeg hjelper videre. Jeg tar gjerne en prat, for å finne ut om jeg kan bidra.

Dette tilbyr jeg

Wellness Coach

Coaching & tanketrening

Vi står til stadighet overfor nye utfordringer. Livet skjer, og vi må følge med enten vi vil eller ei. Noen situasjoner er absolutt håndterbare - andre er skikkelig utfordrende og kan til dels oppleves uoverkommelige. Da kan det være godt med litt hjelp utenfra.

 

Du kan skjelden kontrollere hva som skjer i verden - på jobb, i relasjonene og omgivelsene rundt deg, men du kan jobbe med hva det gjør med deg og hvordan du responderer. I det hele tatt hvordan du håndterer det som skjer. Reargerer du på en måte som er hensiktsmessig og som hjelper deg og andre fremover, eller er din respons uhensiktsmessig og ødeleggende for det du egentlig ønsker å oppnå? Coaching og tanketrening et veldig nyttig verktøy i slike prosesser. 

Shake on It

Bedriftscoaching & Tanketrening

Å være leder kan ofte kjennes utfordrende, stressende og gjerne litt ensomt. Ledere og grundere har stor glede av ledercoaching gjennom en upartisk samtalepartner. En å lufte tanker, utfordringer og ideer med, og som enklere kan se lederen, utfordringene og bedriften utenfra. Ikke minst utforske hvordan lederen kan utvikle seg til å bli en enda bedre leder, både for seg selv og andre.
 

Medarbeidercoaching gir medarbeideren større trygghet og mestring, og bidrar til at vedkommende føler seg sett, hørt og motivert. Dette gir gjerne økt jobbglede, høyere kvalitet på tjenester og bedre resultater for bedriften.
Medarbeidercoaching er ofte ledd i et større coachingprogram i virksomheten.

Unge Businesswomen

Ekspertbistand

Via NAV kan bedrifter søke om støtte til prosesser for å hjelpe ansatte tilbake til jobb, - til å forebygge, redusere sykefravær eller generelt bidra til å løse jobbrelaterte utfordringer for den enkelte ansatte. Bedriften skal ha forsøkt å tilrettelegge selv, men om dette ikke har ført frem, kan bedriften søke om ekspertbistand. (Den ordinære bedriftshelsetjenesten kan ikke benyttes til dette.)

Som sykepleier, coach og lang erfaring som leder og karriereveileder fyller jeg kravene til ekspertbistand. Jeg har god erfaring med slike prosesser og bidrar gjerne som ekspert og coach for å se nærmere på situasjonen og mulige løsninger for din bedrift
Jeg bidrar med coachende samtaler med både ansatt og bedrift, deltar i samarbeidsmøter og sammen ser vi på muligheter for gode endringer.

Priser

Enkle timer og pakkepriser

Enkle timer

Gratis:
20-30 minutter kartlegging. Vi vurderer om vi skal jobbe sammen

Coaching: kr 1190,- 

Inntil 60 min.

Bedriftscoaching: For ledere, ansatte, team og grupper.
Pristilbud utarbeides i pakker, etter omfang og avtales individuelt

Ekspertbistand: Avtales med den enkelte bedrift.

Pakker privatpersoner

Tilbudspakke 5 timer:

 

kr 5750,-
 

Tilbudspakke 10 timer:

 

kr 10900,-

Vilkår

*Uteblivelse:
- fra avtalte coachingtimer vil belastes som avtalt time.
Evt. endringer må skje innen 24 t før avtalt time.

*Coachingsted - etter avtale.
På avtalt sted i Haugesund, over en kaffekopp i miljø, ute på walk & talks, over video eller telefon.

*Betaling gjøres via kortautomat eller faktura over mail.
 

bottom of page