Er coaching noe for deg?

 

Hvor ofte har du visst hva du skal gjøre, men ikke gjort det likevel? Vi gjør ofte ikke det vi vet - og hva er grunnen?
I coaching hos meg utforsker vi hvordan du tenker, føler og handler og finner ut hva som skal til for at du fremover skal klare å gjøre mer av det som er viktig og føles fint for deg - og mindre av det som skaper dårlige følelser og relasjoner.
Du får verktøy som hjelper deg, også etter avsluttet coaching. Det handler rett og slett om hvordan du kan få det bedre med deg selv og andre, og med det skape deg et liv som oppleves mer riktig for deg. 

Ta bare kontakt, så kan vi prates og se om jeg kan bidra i din situasjon.
Bedre med deg selv

Coaching handler oftest om hvordan du kan få det bedre, eller gjøre det bedre. Oftest henger dette sammen. I en caochingprosess blir du bedre kjent med deg selv og dine reaksjoner, tanke og adferdsmønstre. Mange opplever å få det bedre med seg selv og omgivelsene etter en coachingprosess. 

Bedre for helsa di

Det du tenker, din holdning og innstilling til utfordringer i livet, har stor betydning for hvordan du opplever og håndterer situasjonen. Helsecoaching handler om å håndtere og forebygge psykisk og fysisk sykdom ved å fokusere på hvordan det mentale aspektet påvirker deg.  Helsecoaching.

Bedre for samarbeidet

Når du kommuniserer og samarbeider godt med andre, øker du muligheten for å lykkes med det som er viktig for deg og dere. Det påvirker trivsel, selvrespekt og hverdagsglede, i forhold til deg selv, familien, kolleger og arbeidet ditt. 
Personlig coaching  Bedriftscoaching

Bedre for bedriften din

Trivsel og motivasjon blant medarbeiderne er for virksomheter en viktig konkurransefaktor i kampen om kundene. På samme måte kan interne konflikter og mistrivsel virke ødeleggene for driften. Ta tak i utfordringene i tide. Det er mye lettere å forebygge enn å reparere. 

Bedriftscoaching

Bedre på jobben

Opplever du at du ikke trives så godt i jobben, eller ikke helt strekker til? Har du fått nye oppgaver som oppleves utfordrende, eller har du samarbeidsproblemer med en kollega? Eller kanskje er du lei og trenger forandring?

Personlig coaching.

Bedre for barnet ditt

Også ungdommer kan oppleve større mestring, bedre selvkontroll, bedre selvbilde og større motivasjon etter å ha gjennomført en coachingprosess. Barn og unge kan gjennom større selvinnsikt forstå både seg selv og andre bedre. Ungdomscoaching.

Bedre for samlivet

Har kommunikasjonen i samlivet stoppet opp? Kanskje dere ikke lytter til hverandre lenger, eller har fokuset over lengre tid vært på helt andre ting enn parforholdet? Eller kanskje er dere i ferd med å gå fra hverandre?  Da kan det være på høy tid å prøve  Samlivscoaching. 

Bedre for motivasjonen

Hva skal til for å motivere deg skikkelig, og ikke minst få deg til å holde på motivasjonen over tid? Og er motivasjon egentlig alt som skal til for at du skal nå dine mål, eller er det mer som må til? 

Coaching for motivasjon