Hva kan coaching gjøre for deg?

 

Hvor ofte har du visst hva du skal gjøre, men ikke gjort det likevel? 
- Eller kanskje du fortviler over hvordan du om og om igjen gjør den samme "feilen", selv om du lovet deg selv å ikke gjøre det igjen. - Eller kanskje det er noen i din nærhet som du stadig irriterer deg over...
I coaching hos meg utforsker vi hvordan du tenker, føler og handler og finner ut hva som skal til for at du skal klare å gjøre mer av det som er viktig og føles riktig og fint akkurat for deg - og mindre av det som skaper dårlige følelser og relasjoner.

Du får verktøy som hjelper deg, og som du kan bruke resten av livet - når du trenger det. Det handler om hvordan du kan få det bedre med deg selv og andre, og med det skape deg et liv som oppleves godt og riktig for deg. 

Ta bare kontakt, så tar vi en uforpliktende prat.
Bedre med deg selv

I en coachingprosess blir du mer kjent med deg selv og dine automatiske reaksjoner, tanke og adferdsmønstre, slik at du kan jobbe med det som er uhensiktsmessig og forsterke det som hjelper deg fremover. Med større bevissthet og fokus ,utvikler du større egeninnsikt, mestring og trivsel, både hjemme og på jobb

Bedre for helsa di

Det du tenker, din holdning, verdier og innstilling til utfordringer, har stor betydning for hvordan du tolker og håndterer situasjoner. Helsecoaching handler om å håndtere og forebygge psykisk og fysisk sykdom ved å bevisstgjøre hvordan det mentale aspektet påvirker deg og livet ditt. Helsecoaching.

Bedre for samarbeidet

Når du kommuniserer og samarbeider godt med andre, øker du muligheten for å lykkes med det som er viktig for deg og dere. Det påvirker trivsel, selvrespekt og hverdagsglede, i forhold til deg selv, familien, kolleger og arbeidet ditt. 
Personlig coaching  Bedriftscoaching

Bedre for bedriften din

Trivsel og motivasjon blant medarbeiderne er for virksomheter en viktig konkurransefaktor i kampen om kundene. På samme måte kan interne konflikter og mistrivsel virke ødeleggende for driften. Ta tak i utfordringene i tide. Det er mye lettere å forebygge enn å reparere. 

Bedriftscoaching

Bedre på jobben

Opplever du at du ikke trives så godt i jobben, eller ikke helt strekker til? Har du fått nye oppgaver som oppleves utfordrende, eller har du samarbeidsproblemer med en kollega? Eller kanskje er du lei og trenger forandring?

Personlig coaching.

Bedre for ungdom

Også ungdommer kan få større mestring, bedre selvkontroll, bedre selvbilde og større motivasjon etter å ha gjennomført en coachingprosess. Gjennom større bevissthet og  selvinnsikt forstår de både seg selv og andre bedre. Fortrinnsvis ungdom fra ca 17-18 år. Ungdomscoaching.

Bedre for samlivet

Har kommunikasjonen i samlivet stoppet opp? Kanskje dere ikke lytter til hverandre lenger, eller har fokuset over lengre tid vært på helt andre ting enn parforholdet? Eller kanskje er dere i ferd med å gå fra hverandre?  Da kan det være på tide å prøve  Samlivscoaching. 

Bedre for motivasjonen

Hva skal til for å motivere deg skikkelig, og ikke minst få deg til å holde på motivasjonen over tid? Og er motivasjon egentlig alt som skal til for at du skal nå dine mål, eller er det mer som må til? 

Coaching for motivasjon 

24/7-bygget, Helseavdelingen, 4. etg. 

Spannavegen 152, 5535 Haugesund

DET HANDLER OM DEG

FØLG MEG HER:

  • Facebook App Icon
  • Instagram Social Icon

© 2014  by MerMedia