Coaching er en personlig, kreativ, reflekterende og fremtidsrettet utviklingsprosess. 

 

En god coach støtter, utfordrer og veileder en person i å komme fra en tilstand til

en annen, som oftest fra en uønsket (negativ) tilstand til en ønsket, eller mer hensiktsmessig tilstand. Det handler om å bryte uhensiktsmessige tanke- og handlingsmønstre, og å bygge opp eller hente frem mønstre som hjelper deg fremover mot det du ønsker å oppnå. Vi fokuserer mest på hva som hjelper, bygger opp, styrer, forstyrrer og hindrer adferd i nåtid og fremtid, uten å grave og fordype oss veldig mye i fortiden. Fortiden er ikke hovedfokuset når vi skal bygge opp nye mønstre, men vi må gjerne innom den litt, for å se sammenhenger.

 

Coaching er en morsom, kreativ og reflekterende prosess som har til hensikt å gi deg bedre selvforståelse og nye perspektiver. Den gjør deg i stand til å se flere valg og alternativer i dine tanke- og handlingsmønstre slik at du kan ta styringen over din indre autopilot – som i lang tid sannsynligvis har hatt stor makt over deg. Dette gir deg en større indre styrke. Du blir sterkere på å lede deg selv på en mer bevisst måte, slik at valgene du tar fører deg nærmere dit du vil – ikke nødvendigvis dit dine automatiske mønstre tidligere har ført deg. Vil du få til endring, så må du endre.

 

Mange opplever at gjennom en coachingprosess endres prioriteringer i livet, man blir mer klar over hva som er verdifullt og viktig i eget liv. Det kan utløse en større mening og ny balanse i livet, da man gjennom prosessen gjerne etter hvert velger bort,- og legger til. Slik sett kan dette medføre selvvalgte endringer, som igjen kan påvirke både deg og omgivelsene dine, både privat og i yrkeslivet.

 

Coaching er en støttende prosess der du får luftet og jobbet med dine mål, utfordringer og problemstillinger med en upartisk og lyttende fagperson. Jeg er der for deg og for å hjelpe deg videre. Coaching er likevel ikke en prosess der jeg bare kan snakke deg etter munnen. Det fører ikke til noen endring. Og det er jo det du vil ha, ikke sant?

 

Som coach vil jeg når det er nødvendig, stille spørsmål ved dine sannheter og utfordre deg litt. Det kan tidvis virke provoserende, men blir gjort kun for din del og for din utviklingsprosess - og dette kan ofte være veien til forandring.

 

Det er du som bestemmer hva vi skal jobbe med i timen. Det hender at ting skjer i livet, som gjør at noe må prioriteres foran noe annet. Da snakker vi gjerne om det.

Coaching er ikke terapi eller behandling
av sykdom

 

Mentale teknikker kan hjelpe deg til å leve med, lindre eller å mentalt håndtere symptomer på en bedre måte, men vil aldri kunne erstatte medisinskfaglig behandling av helsepersonell. Er du under behandling av psykolog, BUP eller psykiatritjeneste, oppfordres du alltid til å fortsette med det, selv om du samtidig ønsker å gå til coaching.

 

Som coach vil jeg kunne avvise deg som kunde dersom jeg vurderer at du heller bør få annen hjelp. Coaching kan da evt. bli aktuelt på et senere tidspunkt. Coaching er ingen "kvikkfix", som du bare kan lese om, eller prøve et par ganger og så kan du det. Det er heller ikke noen form for «magi» eller tilknyttet noen åndelig eller religiøs retning.

 

Vil du ha en grundigere forklaring på hva coaching er og vil sette deg mer inn i metodikken, kan du lese mer om kravene til en sertifisert coach her.

Hva er coaching og NLP?

 

Mange opplever at coaching og NLP kun er trendy ord og savner innsikt i hva prosessen går ut på. Coaching er hverken hokus-pokus eller noen kvikk løsning på utfordringer, men en svært effektfull metodikk når prosessen gjennomføres over tid. Her kan du se en nærmere forklaring rundt coaching generelt og om NLP. 

 

Hva er NLP?

 

Kort forklart så handler det om hvordan tankene våre, språket vårt og handlingene våre påvirker oss og hjernen vår, og hvordan forbindelsen mellom dem virker.

Når vi vet mer om det, kan vi påvirke strukturen av de ulike elementene, slik at vi kan endre våre adferds- og tankemønstre. Ved å bryte etablerte mønstre og danne nye, oppstår nye nevrologiske spor i hjernen.

 

NLP kan sammenlignes med en PC og hvordan programmering fungerer på den.

Vi programmerer oss selv med hvordan vi tenker, snakker og handler. Dette kan være hensiktsmessige mønstre, eller det kan være uhensiktsmessige mønstre som bidrar til at vi saboterer oss selv. Da kan NLP-metodikken hjelpe oss å endre på dette. Kunnskap om,- og trening med NLP-metodikken kan også hjelpe deg til å prestere bedre (for eksempel i idrett eller utdanning) selv om du i utgangspunktet er «god» fra før.

 

NLP har en stor verktøykasse å jobbe med, og det er mange effektive teknikker som kan brukes. Som NLP-coach velger jeg ut hvilke teknikker som passer og bruker det som er mest hensiktsmessig for deg og din situasjon.

 

  • Nevro = Sinnet og hvordan vi tenker

  • Lingvistisk = Språket og hvordan det påvirker oss

  • Programmering = Hvordan vår adferd påvirker våre resultater og evne til å nå våre mål.

24/7-bygget, Helseavdelingen, 4. etg. 

Spannavegen 152, 5535 Haugesund

DET HANDLER OM DEG

FØLG MEG HER:

  • Facebook App Icon
  • Instagram Social Icon

© 2014  by MerMedia