Hva du kan forvente av meg

Du skal føle deg trygg i en coachingprosess med meg - trygg på at du blir behandlet med den respekt, konfidensialitet og kompetanse som du forventer. Nettopp derfor håper jeg det er en ekstra trygghet for deg at jeg har bred kompetanse og erfaring på området.

 

I tillegg til mangeårig yrkesbakgrunn og erfaring som leder og autorisert sykepleier, har jeg også en omfattende utdanning som Sertifisert NLP-coach og Registrert Helsecoach. Jeg opplever dermed at jeg har en solid faglig bakgrunn og de aller beste forutsetninger for å hjelpe deg - til å vise vei til hvilke grep du kan ta og hvordan du kan jobbe med deg selv for å få en bedre hverdag.

 

Full fortrolighet er en selvfølge, og du kan alltid føle deg trygg på at alle samtaler bygger på gjensidig tillit og er konfidensielle. For å få fullt utbytte, er en coaching-relasjon avhengig av at tillit og fortrolighet er 100% på plass. Først da vil nødvendig åpenhet og ærlighet være til stede, slik at utvikling kan skje. Ved avtale om coaching skriver vi en coaching-kontrakt for å ivareta dine rettigheter.

Hva jeg forventer jeg av deg

 

Skal coachingprosessen bli vellykket, må du ville det selv. Jeg gir deg støtte underveis og veileder deg i teknikker og metoder du kan ta i bruk, men det er du som må gjøre jobben med å ta det i bruk.

 

  • Du må være villig til å investere i deg selv, og til å forplikte deg og gjøre jobben som må til.

  • Du må være villig til å bli bedre kjent med deg selv, og lære å kjenne både dine styrker og svakheter.

  • Du må være villig til å forsøke å endre deg, om du ser det er nødvendig.

  • Du må være villig til å ta ansvar for ditt eget liv og vil legge inn den tid og krefter som kreves for å skape resultatene du ønsker.

  • Du vil lede deg selv, (og noen ganger andre) på en bedre måte.

 

Hvordan vi jobber

 

Skal vi utrette noe sammen, er det en forutsetning at vi er tydelige på hverandres forventninger. Jeg kommer til å ha noen forventninger til deg, og du skal ha noen forventninger til meg. Ærlighet og tydelighet er en forutsetning for at vi skal lykkes på veien, og selvsagt skjer alle samtaler i full konfidensialitet.

24/7-bygget, Helseavdelingen, 4. etg. 

Spannavegen 152, 5535 Haugesund

DET HANDLER OM DEG

FØLG MEG HER:

  • Facebook App Icon
  • Instagram Social Icon

© 2014  by MerMedia