Personlig coaching

 

Vi står til stadighet overfor nye utfordringer i livet - enten det er privat eller i yrkeslivet. Noen er enkle å takle, og noen er vanskeligere. Mange av oss opplever også tidsskiller som innebærer at vi må foreta nye valg og sette oss nye mål. Det kan være opplevelser vi nettopp har vært gjennom eller en helt ny livsfase. Det kan være utfordrende å sette nye mål og finne en retning for å lykkes med en god tilværelse. I slike situasjoner kan personlig coaching vise deg veien videre. Her er noen eksempler.

Livsveiledning

Stadig flere strever med sine liv og hvordan hverdagen arter seg. Det være seg privat eller i yrkesliv. Gjennom coaching kan du finne ny retning, mål og mening med tilværelsen. Få hjelp til å ta vanskelige valg og til å håndtere de utfordringene du står ovenfor.

Skole, jobb og karriere

Utdanning og yrkesvalg, jobb og karriere byr på en uendelighet av valg. Kanskje opplever du å ha valgt feil, eller er usikker på din profesjonelle vei videre? Karrierecoaching kan hjelpe deg til å bli bedre kjent med dine sterke og mindre sterke sider og tydeliggjøre hvilke valg du bør ta.

Motivasjon

Hos meg jobber vi med motivasjonen din blant annet ved å lage din egen plan. Vi setter konkrete mål og delmål, finne din egentlige indre drivkraft og dine reelle hindringer. Vi øver mentalt på tankeprosesser rundt både drivkraft og hindringer, slik at motivasjonen din blir dypest mulig forankret.

Parcoaching

Har kommunikasjonen i samlivet stoppet opp? Kanskje dere ikke lytter til hverandre lenger, eller at fokuset over lengre tid har vært på helt andre ting enn parforholdet? Eller kanskje er dere i ferd med å gå fra hverandre?  Da kan tiden være inne for å søke Samlivscoaching. 

Ungdomscoaching

Ungdomstiden er en krevende tid, både for ungdommen selv og foreldrene. Det skjer mye i kroppen, og mange opplever store utfordringer rundt kommunikasjon, selvfølelse, selvtillit, spillavhengighet, rus osv. Coaching kan gi økt selvinnsikt og lettere vise veien videre. Les mer

Helsecoaching

Trening og kostholdsendring kan gi varig forbedring av helsesituasjonen din. Helsecoaching innebærer veiledning og støtte til livsstilsendring og til å forebygge eller lindre helseproblemer. Gi deg selv et forsprang til økt livskvalitet og en friskere tilværelse.

 
Kurs og foredrag

Jeg arrangerer både åpne og interne kurs og temakvelder. Kanskje føler du behov for å ta grep om tilværelsen for å oppnå en sunnere og mer aktiv livsstil, men strever med å lykkes på egen hånd. Bli med på et kurs i livsstils-endring og få en kick-start!  Les mer

Livsstilscoaching

Ønsker du hjelp til å få til varige endringer i livet ditt? Kanskje stake ut en ny og sprekere kurs? Eller kanskje du er bevisst uheldige vaner som du ikke helt lykkes med å endre på egenhånd? Da kan livsstilscoaching vise seg å være det viktigste skrittet du kan ta.

 

24/7-bygget, Helseavdelingen, 4. etg. 

Spannavegen 152, 5535 Haugesund

DET HANDLER OM DEG

FØLG MEG HER:

  • Facebook App Icon
  • Instagram Social Icon

© 2014  by MerMedia